Vlastná sublimačná tlač

Zariadenie

2 tlačiarenské stroje

1 sublimačný tlačový stroj

1 3D vysekávací stroj

Ročná produkcia

1-2 milióny párov vložiek

Laserové rezanie
Tlačiť
Tlač v kotúči