Poron Skiving

Zariadenie

1 stroj na orezávanie Poron

Ročná produkcia

3 milióny párov vložiek

001
002
003
poron1