Lisovanie

Zariadenie

4 lisovacie stroje za studena

2 horúce lisovacie stroje

2 15-metrové montážne linky

1 8-metrová QC a baliaca linka

Ročná produkcia

2 milióny párov vložiek