Polyuretánové vstrekovanie

Zariadenie

2 PU stroje

1 GEL stroj

2 KS stroj

1 vzorový stroj

Ročná produkcia

2 milióny párov vložiek